Information

De informationer som er beskrevet på denne side er generelle for alle vores udlejningsbåde, og skal læses grundigt inden man forespørger en booking. Det er låners eget ansvar at sætte sig ind i gældende regler for leje af båd hos Kalhøj Boatcharter.

 

1. Erfaring

Det er et ultimativt krav at mindst en sejlkyndig person er ombord under udlejningsperioden, med kendskab til navigation og søfartsregler. Til dokumentation herfor, er lejer forpligtet til at fremvise duelighedsbevis eller tilsvarende sejlerbevis på opfordring fra bådejeren.

2. Booking

Lejer skal senest 8 dage efter reservation returnere underskrevet lejekontrakt og indbetale forudbetaling på 25% af hele lejebeløbet til Kalhøj Boatcharter. Det resterende lejebeløb, ialt 75%, skal lejer indbetale til Kalhøj Boatcharter, senest 4 uger før, det i kontrakten aftalte starttidspunkt på lejeperioden. Ved booking senere end 4 uger inden lejeperioden, betales hele leje beløbet ved kontraktunderskrivelsen.

3. Afbestilling

Ved afbestilling mere end 90 dage før afrejsen refunderes det indbetalte beløb med fradrag af 15% af total lejen. Ved afbestilling mindre end 90 dage, men mere end 30 dage før afrejsen er det indbetalte beløb tabt. Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejsen er hele rejsebeløbet tabt.

4. Service

Kalhoej Boatcharter forventer, at ferien forløber uden uheld i de velholdte både. Skulle uheldet være ude, og der under sejlads opstår problemer med båden, kan de ringe til vores service-telefon : +45 2714689.

Hvis det ikke er muligt at afhjælpe et evt. større problem uden reservedele eller specialbistand, beder vi dem om forståelse.

5. Sikkerhed

Udlejningsbåde i Danmark er underlagt meget strenge sikkerhedskrav fra søfartstyrelsens side. De er således udstyret med særligt godkendte redningsflåder, redningsveste, livliner, nødraketter osv. hvilket er deres garanti for sikkerhed til søs. Båden har fuld kasko- og ansvarsforsikring.

6. Overdragelse

Lejemålet påbegyndes med instruktion og overtagelse af båden kl. 15.00 på første dag af lejeperioden. Aflevering ved lejemålets ophør, dog senest kl. 10.00 på den sidste dag i den aftalte lejeperiode. Båden overdrages til lejer i rengjort stand, med fyldte vand/dieseltanke og gasflasker. Båden skal ved lejeperiodens ophør afleveres i samme stand som ved overtagelsen.